Home
Rozkład jazdy
Galeria
Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ MISTRAL

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się skontaktować z nami przez formularz “Zamów usługę” bądź “Skontaktuj się z nami” na naszej stronie Kontakt.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mistral.lubin.pl jest firma P.P.H.U. "Al-L" Mistral z siedzibą w Lubinie (ul. Legnicka 76, 59-300 Lubin), NIP 6921032759, REGON 390172316, adres poczty elektronicznej: mistral-bus@wp.pl, zwany dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu: +48 603 758 230 oraz mailowo: mistral-bus@wp.pl, a także listownie: P.P.H.U. "Al-L" Mistral, ul. Legnicka 76, 59-300 Lubin.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Mistral przetwarza dane osobowe w celach:

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Od Ciebie zależy czy udostępnisz nam dane, aczkolwiek, musisz wiedzieć, że aby zrealizować Twoje zamówienie podanie niektórych danych będzie obowiązkowe. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem złożenia zamówienia.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Jakie masz uprawnienia wobec MISTRAL w zakresie przetwarzanych danych?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak dbamy o zabezpieczenie Twoich danych osobowych?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

MISTRAL nie zbiera COOKIES oraz danych eksploatacyjnych.Opublikowano dnia 25.05.2018